GPS система за контрол на превозни средства

Интегриране на GPS системата за проследяване и управление на пътни превозни средства.

Системата позволява:

• проследяване в реално време на превозни средства, както и на определени времеви периоди

• следи и визуализира разположението на автомобилите върху електронна карта

• проследяване на гориво и масло по коли и машини.

• отчитане на моментна скорост

• отчитане на изминати километри

• блокиране/отблокиране на запалването на автомобила с SMS

• следене на температурата

• известяване върху електронната карта или чрез SMS за отпадане на напрежението от акумулатора на МПС-то

• следене състоянието на вратите (автобуси , камиони)

• известяване чрез SMS или на електронната карта за включена аларма

Изключително малките размери позволяват системата ефективно да се използва както за уравление на превозни средства, така и за системи за сигурност.

Фирмите, на които сме изградили система за GPS проследяване:
• ВДК
• РойсЗа повече информация или ако желаете оферта за GPS проследяване, свържете се с нас.