Услуги

Начало> Услуги

Изграждане на системи за видеонаблюдение и видео контрол

Изграждане на алармени системи за за дома и офиса

GPS система за проследяване / следене и контрол на моторни превозни средства

Изграждане на системи за контрол на достъпа и работното време

Изграждане на локални кабелни и безжични(WiFi) мрежи / Структурно окабеляване

Изграждане на пожаро-известителни системи

Изграждане на Безжични WiFi мрежи

Монтаж и сервизно обслужване на телефонни централи

Изграждане на колективни цифрови сателитни системи за приемане на цифрови радио и телевизионни програми

Хостинг, колокация, и изграждане на web базиран софтуер