Хостинг, колокация, и изграждане на web базиран софтуер

Хостинг услугите, които предоставя Ню Ейч, дават възможност за разполагане на уебсайтове с динамично и статично съдържание, както и Интернет приложения на клиента върху сървъри на Ню Ейч с гарантиран капацитет в националното и международното Интернет пространство.

Колокацията е услуга, която предоставя възможност на клиента да постави свой собствен сървър във възли на Ню Ейч. Услугата се използва от клиенти със специфични изисквания и нужда от специфичен софтуер.

Пълно съдействие при регистрация на имена и домейни
Ню Ейч оказва пълно съдействие на своите клиенти да регистрират имена и домейни в областите – NETCOM, ORG, BG, EU.

• Изграждане на корпоративни сайтове
• Изграждане на web приложение, спрямо нуждите и изикванията на клиента


Портфолио
Web базирана система за GPS проследяване
• Web базирана система за отчитане (пускане, спиране) на интернет трафик с възможнист на отчитане на MB или времеви период
• Web базирана система за фактуриране

За повече информация или ако желаете оферта за Web услуги
свържете се с нас